Skip to main content
LỄ TRAO HUY HIỆU ĐẢNG ĐỢT 19/5/2024

THÔNG BÁO Lịch tổ chức Hội nghị cử tri tại các khu phố trên địa bàn thị trấn

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC II THỊ TRẤN HỮU LŨNG TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

 

Khu An Ninh thị trấn Hữu Lũng làm tốt công tác khuyến học khuyến tài

Thị trấn Hữu Lũng hoàn thành xuất sắc Hội thi Bí thư chi bộ giỏi huyện Hữu Lũng năm 2023

Hội Nông dân khu An Ninh phát huy vai trò Tổ nông dân tự quản trong giữ gìn an ninh trật tự và vệ sinh môi trường

 

Đảng ủy, UBND thị trấn Hữu Lũng chia tay đồng chí Ninh Ngọc Tú, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy thị trấn khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 05/6/2023, Đảng ủy, UBND thị trấn Hữu Lũng chia tay đồ

UBND thị trấn Hữu Lũng hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo năm 2023

Đại hội Công đoàn thị trấn Hữu Lũng nhiệm kỳ 2023-2028

Hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo xây nhà "Mái ấm tình thương" trên địa bàn thị trấn Hữu Lũng

Hỗ trợ hội viên

Subscribe to Hoạt động Huyện Xã

About