Skip to main content

Ủy ban nhân dân

Đang cập nhật

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN HỮU LŨNG

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Bàng Đức Cường

Huyện ủy viên – Bí thư Đảng ủy

0392.769.288

2

Hoàng Thị Tuyết Lan

Phó Bí thư – Chủ tịch HĐND

0394.653.908

3

Nguyễn Quang Nhuệ

Phó Bí thư – Chủ tịch UBND

0982.569.199

4

Bùi Bích Phương

Ủy viên BCH– Phó CT HĐND

0919.798.713

5

Hà Hoàng Việt

Ủy viên BCH- Phó Chủ tịch UBND

0982.104.983

6

Nguyễn Minh Quyết

Ủy viên BCH – CHT quân sự

0386.962.384

7

Hứa Văn Cát

Ủy viên BCH – Trưởng Công an

0976.775.366

 

Vũ Thị Mến

Ủy viên BCH, Công chức Văn hóa – xã hội, kiêm Văn phòng Đảng ủy

0348.949.907

8

Nguyễn Thị Thu Nga

Công chức Kế toán

0327.078.288

9

Nguyễn Thị Hảo

Công chức Văn hóa – xã hội

0977968199

10

Pi Năng Nguyệt Nga

Công chức Văn phòng thống kê

0393.986.693

11

Đào Mạnh Tiến

Công chức Văn phòng thống kê

0862.111.658

12

Lương Thanh Tùng

Công chức địa chính xây dựng

0386.208.228

13

Hoàng Văn Đô

Công chức địa chính

0354.718.778

14

Hứa Vũ Linh Phương

Công chức tư pháp

0961.134.133

15

Hoàng Tiến Đạt

Công chức tư pháp

0353.107.888

16

Hoàng Thế Anh

Phó trưởng Công an

0985282328

17

Hoàng Thị Thủy

Công an thị trấn

0961716536

18

Chu Viết Kiên

Công an thị trấn

0949.503.641

19

Mã Văn Hào

Công an thị trấn

0889738444

20

Linh Minh Đông

Công an thị trấn

 

 

 

 

About