Skip to main content

Đảng ủy, Hội Đồng Nhân Dân

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY THỊ TRẤN HỮU LŨNG

 

 

1. Bàng Đức Cường, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy

Di động: 0392769288

2.  Hoàng Thị Tuyết Lan, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Di động: 0394653908

3. Nguyễn Quang Nhuệ, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND

Di động : 0982569199; Cơ quan: 02053726748

4. Hứa Văn Cát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Công an thị trấn Hữu Lũng

5. Nguyễn Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam

Di động: 0357.290.215

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN HỮU LŨNG

1. Hoàng Thị Tuyết Lan, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch HĐND

Di động: 0394653908

2. Bùi Bích Phương, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chủ tịch HĐND

Di động : 0919798713;

3. Nguyễn Thị Phượng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn, Trưởng Ban kinh tế

Di động: 0357290215

4. Hồ Thùy Dung, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn, Trưởng Ban Pháp chế.

Di động:0979970651

 

 

 

About