Skip to main content

Đại hội Công đoàn thị trấn Hữu Lũng nhiệm kỳ 2023-2028

Chiều ngày 09/3/2023, Công đoàn cơ sở thị trấn Hữu Lũng long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

 

          Về dự Đại hội có đồng chí Hoàng Thị Bích Hà, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tich Liên đoàn Lao động huyện Hữu Lũng. Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - chính quyền thị trấn Hữu Lũng cùng các đoàn viên Công đoàn thị trấn Hữu Lũng.

Công đoàn cơ sở thị trấn Hữu Lũng có 27 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid -19, nhưng Công đoàn thị trấn đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khẳng định rõ vai trò đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chăm lo đời sống cho đoàn viên, tích cực tham gia gia xây dựng Đảng, chính quyền. Với sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, công chức, đoàn viên Công đoàn đã tổ chức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn thị trấn, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đề ra. Trong nhiệm kỳ, Công đoàn đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật. Hàng năm, Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với UBND thị trấn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức đảm bảo công khai, dân chủ. BCH Công đoàn thị trấn thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên Công đoàn, tham mưu với Đảng ủy, UBND thị trấn thực hiện tốt chế độ chính sách tiền lương, xét khen thưởng, tổ chức thăm hỏi đoàn viên, tặng quà nhân các dịp ngày Lễ, Tết; tiếp nhận và tổ chức trao quà cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Hoàng Thị Bích Hà, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Hữu Lũng tặng hoa chức mừng BCH Công đoàn thị trấn

Công đoàn thị trấn tích cực thực hiện các phong trào thi đua như: phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”… gắn với cuộc vận động “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức”. Cán bộ, đoàn viên công đoàn tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, tham gia xây dựng chính quyền điện tử, chấp hành các quy định của cơ quan, đảm bảo hiệu quả sử dụng thời gian làm việc. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thị trấn được chuẩn hóa.

Phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Công đoàn cơ sở thị trấn Hữu Lũng, nhiệm kỳ 2023 – 2028, tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức và cán bộ công đoàn cơ sở đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

          Tại Đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn cơ sở thị trấn, nhiệm kỳ 2023-2028, gồm 3 đồng chí. Đồng chí Bùi Bích Phương được các đại biểu tín nhiệm bầu tái giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở thị trấn Hữu Lũng, nhiệm kỳ 2023 -  2028;

 

 

                          Vũ Mến, Công chức VHXH

About