Skip to main content

Hệ thống văn bản

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải văn bản
293/GM-UBND
01-07-2024
15/TB-LĐTBXH-DT
27-06-2024
2433/UBND-KT&HT
26-06-2024
15/TB-HĐND
27-06-2024
152/GM-UBND
27-06-2024
1122/QĐ-UBND
25-06-2024
17/GM-UBND
27-06-2024
93/KH-UBND
25-06-2024
1097/UBND-VP.
25-06-2024
94/KH-UBND
24-06-2024
119-KH/ĐU
26-06-2024
225/KH-UBND
20-06-2024
95/KH-UBND
24-06-2024
92/KH-UBND
/BHXH-TT
17-06-2024
64/QĐ-UBND
20-06-2024
199/CV-VH&TT
20-06-2024
200/CV-VH&TT
20-06-2024
45/TB-UBND
19-06-2024
116-KH/ĐU
18-06-2024

About