Skip to main content

UBND thị trấn Hữu Lũng hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo năm 2023

Ngày 06/10/2023, UBND thị trấn tổ chức triển khai quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn thị trấn Hữu Lũng. Dự hội nghị có đồng chí Bàng Đức Cường, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy thị trấn Hữu Lũng, các đồng chí trong BCĐ rà soát hộ nghèo của thị trấn Hữu Lũng.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Nhuệ, trưởng BCĐ thông qua Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 25/9/2023 Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn Thị trấn Hữu Lũng. Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều. Trong  đó tiêu chí xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện theo quy định Thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 07/2021/NĐ-CP.

 

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Thông qua Hội nghị, nhằm giúp các thành viên ban chỉ đạo rà soát, đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo nắm vững được quy trình điều tra, rà soát, làm cơ sở đánh giá đúng thực trạng hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2023. Gắn việc rà soát với việc khảo sát trợ giúp khó khăn đối với các hộ thiếu đói; lấy kết quả rà soát làm cơ sở cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xây dựng đô thị văn minh và xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2023 và những năm tiếp theo.

                         Vũ Mến, Công chức Văn hóa xã hội thị trấn Hữu Lũng

 

 

About