Skip to main content

Lạng Sơn: Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ

Lạng Sơn: Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ

Sáng 23-5, đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ do Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra kết quả thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22-2-2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ (KVPT) tại tỉnh Lạng Sơn.

Từ năm 2019 đến nay, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức được 225 lớp bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng và an ninh với gần 16.000 lượt người tham gia. LLVT tỉnh thường xuyên được củng cố, kiện toàn tổ chức biên chế theo đúng quy định, có cơ cấu hợp lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng, làm nòng cốt trong xây dựng và hoạt động KVPT; tổ chức quy hoạch thế trận quân sự, từng bước đầu tư xây dựng căn cứ chiến đấu các cấp và hệ thống công trình chiến đấu, góp phần nâng cao khả năng, sức mạnh chiến đấu, xây dựng KVPT tỉnh, huyện liên hoàn, vững chắc; tổ chức tốt các cuộc diễn tập KVPT, phòng thủ dân sự các cấp.

Thiếu tưởng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi kiểm tra

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng đề nghị tỉnh Lạng Sơn nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện, kế hoạch tác chiến phòng thủ, kế hoạch động viên quốc phòng sát với thực tiễn; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập; xây dựng nền nếp chính quy; chú trọng giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng; tuyên truyền, vận động, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, phát huy hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; quan tâm chăm lo xây dựng các tổ chức đảng trong LLVT tỉnh trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; làm tốt công tác chuẩn bị nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, đầu tư xây dựng các khu căn cứ chiến đấu, thao trường, bãi tập... bảo đảm phục vụ tốt cho diễn tập KVPT tỉnh năm 2023 theo đúng kế hoạch.

Nguồn: http://tuyengiaolangson.vn/vi/tinh-news/lang-son-thuc-hien-tot-nhiem-vu-xay-dung-khu-vuc-phong-thu

 

About