Skip to main content

UBND thị trấn Hữu Lũng tổ chức Lễ kết nạp lực lượng Dân quân mới năm 2024

Thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - Quân sự địa phương năm 2024, sáng ngày 17/6/2024, UBND thị trấn Hữu Lũng tổ chức Lễ kết nạp lực lượng Dân quân mới năm 2024

 
Tham dự buổi lễ có các đồng chí trong thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ, cán bộ, công chức, trưởng các đoàn thể chính trị- xã hội, các đồng chí thôn đội trưởng và 06 công dân được xét, chọn kết nạp lần này.

Đồng chí Nguyễn Quang Nhuệ, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND thị trấn Hữu Lũng trao Quyết định kết nạp dân quân mới

Tại buổi lễ đồng chí Nguyễn Quang Nhuệ, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn Hữu Lũng trao quyết định cho công dân và phát biểu giao nhiệm vụ cho chiến sĩ mới, mong muốn trong thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với vai trò là lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, Chính quyền, bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân, cũng như là lực lượng xung kích đi đầu trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ; tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và nhiệm vụ phòng thủ dân sự khác theo quy định của pháp luật.

Kết nạp Dân quân mới là một nhiệm vụ thường xuyên nhằm xây dựng lực lượng Dân quân phường ngày càng lớn mạnh, góp phần xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

                                                        Vũ Mến, VHXH

About