Skip to main content

Chi bộ khu Tân Hoà thuộc Đảng bộ thị trấn Hữu Lũng tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý II năm 2024

Sáng ngày 16/6/2024, chi bộ khu Tân Hoà, thuộc Đảng bộ thị trấn Hữu Lũng đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề quý II năm 2024 với chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Thành phố Hà Nội.

Với mục đích tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, chi bộ khu Tân Hoà, thuộc Đảng bộ thị trấn Hữu Lũng đã tổ chức đợt sinh hoạt chuyên đề  để cán bộ đảng viên được học tập, tham quan Triển lãm về “Những tấm gương bình dị và cao quý” của Người.

          Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các cán bộ, đảng viên của chi bộ khu Tân Hoà, thuộc Đảng bộ thị trấn Hữu Lũng được nghe thuyết minh giới thiệu về những câu chuyện cảm động sau mỗi tặng phẩm bạn bè quốc tế tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh để hiểu rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp và ý chí khát vọng của Bác trong hành trình tìm đường cứu nước cho dân tộc. Bên cạnh đó, các đảng viên còn được nghe, tìm hiểu về những tấm gương tiêu biểu từ các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa - xã hội; xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền, quốc phòng và an ninh, giáo dục… Họ thực sự là những tấm gương tiêu biểu về ý chí, nghị lực, lòng nhân ái, quả cảm, tinh thần đổi mới sáng tạo, tận tụy cống hiến vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, đổi mới và phát triển đất nước, phụng sự  Tổ quốc, phục vụ nhân dân... để cán bộ, đảng viên học tập và noi theo.

Chi bộ khu Tân Hoà, Đảng bộ thị trấn Hữu Lũng

          Buổi sinh hoạt chuyên đề đã để lại những ấn tượng sâu sắc cho các đồng chí  cán bộ, đảng viên chi bộ khu Tân Hoà về sự nghiệp cách mạng và tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác Hồ. Thông qua buổi sinh hoạt đã giúp các đảng viên cảm nhận được nhiều hơn phong cách giản dị, tình cảm chân thành, tình hữu nghị trong sáng của Người cũng như thấy được tình cảm, sự ngưỡng mộ của nhân dân Việt Nam và thế giới đối với Người. Từ những câu chuyên chia sẻ của cán bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh tại buổi sinh hoạt chuyên đề, mỗi cán bộ, đảng viên thấm nhuần hơn tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, từ đó đúc kết những bài học cho bản thân, noi gương Bác, tiếp tục học tập “Những tấm gương bình dị và cao quý” của Người, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, rèn luyện, hoàn thiện mình để xứng đáng là công bộc của dân, là con cháu của Bác Hồ, là người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; quyết tâm đoàn kết thống nhất, hăng hái thi đua học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng chi bộ, khu phố ngày càng vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng quê hương đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc. 

                                                        Vũ Mến, VHXH

                                                               Ảnh: Nguyễn Hữu Vô, Bí thư chi bộ khu Tân Hoà

About