Skip to main content

THỊ TRẤN HỮU LŨNG SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM

THỊ TRẤN HỮU LŨNG SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM

 

Chiều ngày 05/7, Đảng ủy, thị trấn Hữu Lũng đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2024, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Xuân Đồng, Phó Chánh văn Phòng UBND tỉnh phụ trách, theo dõi hỗ trợ Đảng bộ thị trấn theo Nghị quyết 77-NQ/TU ngày 25/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn; Đồng chí Đinh Thị Anh Thư - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy về dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Bàng Đức Cường, Huyện uỷ viên, Búi thư Đảng uỷ thị trấn Hữu Lũng

Đồng chí Bàng Đức Cường, Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ thị trấn Hữu Lũng phát biểu khai mạc hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy thị trấn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên mọi mặt lĩnh vực. Sản suất nông, lâm nghiệp được triển khai đúng kế hoạch đề ra. Tổng diện tích gieo trồng ước đạt 34ha/60ha, đạt 56,6% so với kế hoạch đạt 106,72% so với cùng kỳ, tiểu thủ công nghiệp tăng 99,4 tỷ bằng 275,6% so với cùng kỳ; hoạt động thương mại dịch vụ tiếp tục phát triển ổn định doanh thu bình quân trong 6 tháng đầu năm ước đạt 430 tỷ đồng tăng 150,5 tỷ đồng bằng 153,85% so với cùng kỳ. Thu ngân sách được trên 1 tỷ triệu đồng, đạt 57,4% KH huyện giao đạt 52,2% chỉ tiêu HĐND giao. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, vị trí, vai trò của MTTQ và các đoàn thể ngày càng được nâng cao, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được phát huy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có 7 ý kiến phát biểu tập trung thảo luận, làm rõ thêm những kết quả đã đạt được, chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, hạn chế. Đồng thời, đưa ra những giải pháp để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng cuối năm.

Đồng chí Hoàng Xuân Đồng, Phó chánh VPUBND tỉnh Lạng Sơn

Đồng chí Hoàng Xuân Đồng, Phó chánh VPUBND tỉnh Lạng Sơn, phụ trách Đảng bộ thị trấn theo

Nghị quyết 77-NQ/TU phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Đinh Thị Anh Thư, Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ

Đồng chí Đinh Thị Anh Thư - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

Dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Xuân Đồng, Phó Chánh văn Phòng UBND tỉnh; đồng chí Đinh Thị Anh Thư - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã thông tinh nhanh đến hội về tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh, huyện trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ Đảng bộ thị trấn cần quan tâm thực hiện trong thời gian tiếp theo đó là: Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn, nhiệm kỳ 2020 – 2025 từ đó xác định các chỉ tiêu còn thấp, chậm tiến độ để kịp thời có các giải pháp trong công tác lãnh đạo chỉ đạo; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Tăng cường công tác kết nạp đảng viên và quản lý cán bộ đang viên.

 Duy trì thực hiện thường xuyên việc cập nhật, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu đảng viên; tập trung lãnh đạo chỉ đạo, rà soát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt thấp và chậm tiến độ trong 6 tháng đầu năm để đề ra các giải pháp thực hiện đạt kế hoạch đề ra trong năm 2024 và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đã được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt.

                                       Nguồn tin: Thông tin Hữu Lũng

About