Skip to main content

Khu Tân Mỹ II thực hiện tốt công tác lấy ý kiến cử tri

Ngày 23/3/2024 tại các khu trên địa bàn thị trấn Hữu Lũng tổ chức Lấy ý kiến cử tri về phương án sáp nhập nguyên hiện trạng thị trấn Hữu Lũng với xã Sơn Hà thành một thị trấn Hữu Lũng mới. Tại nhà văn hóa khu Tân Mỹ II công tác bỏ phiếu đã được diễn ra trong buổi sáng tính đến 9h20 phút ngày 23/3 với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc  khách quan, minh bạch, đúng quy định. Khu Tân Mỹ II đã hoàn tất công tác lấy ý kiến cử tri có 252/252 cử tri đến bỏ phiếu đạt 100% cử tri đồng ý phương án sáp nhập.  

Theo dõi kết quả Kiểm phiếu

Đồng chí Đào Văn Phú, Trưởng công an huyện Hữu Lũng làm giám sát công tác kiểm phiếu

Đặc biệt, để đảm bảo thời gian, số lượng, độ chính xác cao khi lấy ý kiến cử tri, cấp ủy chính quyền khu Tân Mỹ II đã tập trung chỉ đạo hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ cán bộ khu phố đến tận từng hộ gia đình để phát phiếu và tuyên truyền, vận động cũng như lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi thực hiện sáp nhập.

 

                                                               Vũ Mến

About