Skip to main content

Hội Cựu Chiến binh thị trấn tổ chức tổng kết công tác Hội năm 2023, đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2024

Ngày 21/12/2023 tại nhà văn hóa khu An Ninh, Hội Cựu Chiến binh thị trấn tổ chức  tổng kết công tác Hội năm 2023, đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Tuyết Lan, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, cùng các đồng chí là Bí thư, Trưởng khu các khu phố, Trưởng, Phó MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội thị trấn đến dự.  Trong năm 2023 các cấp Hội Cựu chiến binh thị trấn đã tập trung làm tốt nhiệm vụ, chức năng, đặc biệt phong trào vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới.  Hội CCB thị trấn có số hội viên 558 hội viên, có 174 đ/c hội viên là đảng viên; số hội viên tham gia công tác Đảng, chính quyền là: 18 đồng chí.

Các chi hội đã làm tốt công tác thăm hỏi hội viên ốm đau, phúng viếng hội viên qua đời, trong năm đã tổ chức phúng viếng được 16 trường hợp = 3.200.000 đồng, thăm hỏi hội viên ốm đau 38 lượt = 3.800.000 đồng. Tổ chức quyên góp ủng hộ làm đường lên cột mốc biên giới tỉnh Lạng Sơn thu được = 2.560.000, ủng hộ xây nhà Đại đoàn kết tỉnh Điện Biên được = 4.260.000 đồng.....

Kết quả công tác xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, 100% Cán bộ Hội viên giữ vững lập trường, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, gương mẫu chấp hành tốt các đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, năm 2023 có 5 chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, 03 chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hội cựu chiến binh thị trấn được cấp trên đánh giá Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.     

Đồng chí Hoàng Thị Tuyết Lan

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Tuyết Lan, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy biểu dương những thành tích mà Hội CCB thị trấn đã đạt được trong năm 2023. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới các cấp Hội CCB thị trấn cần tiếp tục giữ gìn và phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ". Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho hội viên Tuyên truyền vận động Nhân dân và hội viên, chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế xóa nghèo bền vững; thực hiện Chương trình Hội CCB Chung tay xây dựng đô thị văn minh.

khen thưởng tập thể và cá nhân

Tại Hội nghị Hội CCB thị trấn đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào cựu chiến binh gương mẫu năm 2023.

                                                                                         Vũ Mến

About