Skip to main content

Chi bộ Trường mầm non Lâm Trường sinh hoạt chuyên đề năm 2024

Chiều ngày 12/4/2024, Chi bộ trường mầm non Lâm Trường thuộc đảng bộ thị trấn Hữu Lũng đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề định kỳ Quý I với nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024” và tiếp tục triển khai mô hình Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về Cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường mẫu mực, Học sinh chăm ngoan, trường học xanh sạch đẹp, an toàn thân thiện. Chủ trì hội nghị có đồng chí Quách Thị Hà, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường mầm non Lâm Trường, cùng 22 đồng chí đảng viên trong chi bộ dự họp đông đủ.

Đồng chí Quách Thị Hà triển khia nội dung sinh hoạt

Đồng chí Quách Thị Hà, Bí thư chi bộ triển khai nội sinh sinh hoạt

Thay mặt Ban Chi uỷ, đồng chí Quách Thị Hà – Bí thư Chi bộ đã tóm tắt các nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2024 “về phát huy ý chí tự lực, tự cường nhằm tiếp tục tăng cường công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của nhà trường. Xác định nội dung trọng tâm, cụ thể để triển khai thực hiện, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Trong phần tiếp theo, Chi bộ tiếp tục triển khai mô hình “Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường mẫu mực. Học sinh chăm ngoan, trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn thân thiện”. Tại buổi sinh hoạt đồng chí Bí thư đã nêu rõ về đạo đức của người cán bộ, giáo viên, nhân viên luôn gương mẫu nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội bộ. Mỗi cán bộ , giáo viên, nhân viên trong nhà trường thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ phát triển toàn diện về Đức – trí- thể- mỹ trẻ mỗi ngày đến trường là một niền vui. Lớp học thân thiện đảm bảo trường học an toàn xanh, sạch, đẹp.

Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí Đảng viên trong chi bộ đã thảo luận và nhất trí cao về nội dung sinh hoạt chuyên đề. Qua đó tạo sự lan tỏa và thúc đẩy toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong nhà trường hăng hái thi đua lao động, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2023-2024.

                                          Vũ Mến, VPĐU

About