Skip to main content

Ủy ban nhân dân

Đang cập nhật

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN HỮU LŨNG

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Bàng Đức Cường

Huyện ủy viên – Bí thư Đảng ủy

0392.769.288

2

Ninh Ngọc Tú

Phó Bí thư – Chủ tịch HĐND

0972.596.163

3

Nguyễn Quang Nhuệ

Phó Bí thư – Chủ tịch UBND

0982.569.199

4

Hoàng Thị Tuyết Lan

Ủy viên BTV – Phó CT HĐND

0394.653.908

5

Hà Hoàng Việt

Ủy viên BCH- Phó Chủ tịch UBND

0982.104.983

6

Nguyễn Minh Quyết

Ủy viên BCH – CHT quân sự

0386.962.384

7

Hứa Văn Cát

Ủy viên BCH – Trưởng Công an

0976.775.366

8

Nguyễn Thị Thu Nga

Công chức Kế toán

0327.078.288

9

Nguyễn Thị Huệ

Công chức Văn hóa – xã hội

0973.994.378

10

Vũ Thị Mến

Công chức Văn hóa – xã hội

0348.949.907

11

Pi Năng Nguyệt Nga

Công chức Văn phòng thống kê

0393.986.693

12

Đào Mạnh Tiến

Công chức Văn phòng thống kê

0862.111.658

13

Nguyễn Quang Trung

Công chức địa chính xây dựng

0834.283.886

14

Hoàng Văn Hưng

Công chức địa chính

0984.068.722

15

Hứa Vũ Linh Phương

Công chức tư pháp

0961.134.133

16

Hoàng Tiến Đạt

Công chức tư pháp

0353.107.888

17

Trần Đình Mạnh

Phó trưởng Công an

0326.826.888

18

Vi Văn Cần

Công an thị trấn

0976.318.126

19

Chu Viết Kiên

Công an thị trấn

0949.503.641

20

Đỗ Văn Tuyến

Công an thị trấn

0339.138.282

 

 

About