Skip to main content

Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội

Thị trấn Hữu Lũng có địa giới hành chính phía Đông giáp xã Sơn Hà, phía Nam giáp xã Minh Sơn, phía Tây giáp xã Nhật Tiến, phía Bắc giáp xã Đồng Tân. Là trung tâm kinh tế, văn hoá - xã hội của huyện Hữu Lũng có diện tích 4,88km2, được chia làm 8 khu phố, với 09 trường học đóng trên địa bàn. Tính đến tháng 9 năm 2020 thị trấn có 2.800 hộ với 10.385 nhân khẩu gồm 04 dân tộc chính sinh sống là Kinh, Tày, Nùng, Hoa, trong đó dân tộc Kinh chiếm đa số. Đảng bộ thị trấn có 16 chi bộ trực thuộc Đảng ủy, trong đó có 8 chi bộ khu phố, 06 chi bộ trường học, 01 chi bộ công an và 01 chi bộ quân sự thị trấn với tổng số có 745 đảng viên, trong đó có 739 đảng viên chính thức, 6 đảng viên dự bị; 126 đảng viên miễn giảm sinh hoạt.

          Về Thuận lợi Thị trấn Hữu Lũng có hệ thống giao thông tiện lợi, có chợ trung tâm, hệ thống thương mại dịch vụ, xản suất tiểu thủ công nghiệp, chế biến lương thực, thực phẩm phát triển, dân trí cao, tương đối đồng đều, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo, điều hành chủ động của Chính quyền, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong thị trấn, tình hình kinh tế - xã hội luôn ổn định và từng bước phát triển. Sản xuất nông, lâm nghiệp đạt chỉ tiêu kế hoạch, thu ngân sách trên địa bàn tính đến tháng 9/2020 đã cơ bản đạt các chỉ tiêu trên giao, hoạt động thương mại và dịch vụ được quan tâm đầu tư và có bước phát triển mạnh, các chế độ, chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng được quan tâm thực hiện tốt, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện rõ rệt. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác triển khai các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn thị trấn được triển khai thực hiện kịp thời. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm củng cố, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Về Khó khăn. Do địa bàn rộng tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về ANTT - ATXH

About