Skip to main content
Trích yếu KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn, tổ dân phố văn hóa", "Xã, phường, thị trấn tiêu biểu"
Số hiệu văn bản
66/KH-UBND
Ngày ban hành
03-04-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About