Skip to main content
Trích yếu Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15 của ỦY BAN THƯỜNG VỤ qUỐC HỘI VỀ VIỆC SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, XÃ GIAI ĐOẠN 2023-2030
Số hiệu văn bản
35/2023/UBTVQH15
Ngày ban hành
12-07-2023
Lĩnh vực
Loại văn bản

About