Skip to main content

HỮU LŨNG HOÀN THÀNH HỘI THI BÍ THƯ CHI BỘ GIỎI CẤP CƠ SỞ NĂM 2023

Ngày 20/6, tại hội trường nhà văn hóa huyện, Cụm thi số IV - Cụm thi cuối cùng của huyện Hữu Lũng đã tổ chức thành công Hội thi bí thư chi bộ giỏi cấp cơ sở năm 2023.

Đồng chí Đặng Văn Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Phó trường ban Thường trực chỉ đạo Hội thi trao cờ lưu niệm cho Lãnh đạo Đảng ủy 5 xã trong cụm số IV

19 thí sinh nhận hoa của Ban Tổ chức

Tham gia Hội thi có 19 thí sính đến từ các chi bộ khu dân cư và chi bộ cơ quan trực thuộc Đảng bộ 5 xã trong cụm là Thị trấn, Hòa Lạc, Đồng Tân, Minh Sơn và Cai Kinh.

Đồng chí Đặng Văn Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Phó trưởng ban Thường trực chỉ đạo Hội thi trao giải nhất cho 2 thí sinh

Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và khả năng điều hành, xử lý tình huống trong thực tế cho đội ngũ Bí thư Chi bộ; tạo điều kiện để các đồng chí bí thư giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Đồng thời, hội thi là dịp để cấp ủy cấp trên đánh giá đúng về tình hình chi bộ và đội ngũ cán bộ cấp ủy một cách sát thực nhất. Qua đó có biện pháp để củng cố, nâng cao chất lượng lãnh đạo và sinh hoạt chi bộ, phát hiện những nhân tố mới để quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ kế cận.

Trải qua 3 phần thi màn chào hỏi; thi kiến thức chung, nghiệp vụ, xử lý tình huống và thi thuyết trình. Ban tổ chức Hội thi đã chọn ra được các thí sinh xuất sắc để trao 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 7 khuyến khích.

Như vậy, tính đến ngày 20/6, 7/7 cụm thi của huyện Hữu Lũng đã tổ chức thành công Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi cấp cơ sở năm 2023, qua đó Ban tổ chức Hội thi sẽ lựa chọn 18 thí sinh tham gia Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi huyện Hữu Lũng dự kiến tổ chức tháng 7 tới đây./.

Nguồn tin: Hoàng Hồng

Trung tâm VHTT-TT Hữu Lũng

About