Skip to main content
Trích yếu Kế hoạch Triển khai Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu KẾ HOẠCH Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2024 trên địa bàn thị trấn Hữu Lũng
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 và các Văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn thị trấn Hữu Lũng
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch Tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Mười (kỳ họp giữa năm 2024) HĐND thị trấn Hữu Lũng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu KẾ HOẠCH Góp phần Nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Lạng Sơn năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu KẾ HOẠCH Quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và phân loại chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thị trấn Hữu Lũng
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân ngày Tết thiếu nhi 01/6/2024 trên địa bàn thị trấn Hữu Lũng
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm trên địa bàn thị trấn năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu KẾ HOẠCH Khắc phục các tiêu chí thành phần chưa đạt điểm tối đa trong kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2023
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm trên địa bàn thị trấn năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Subscribe to Kế hoạch

About