Skip to main content
Trích yếu KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030
Số hiệu văn bản
48-KL/TW
Ngày ban hành
30-01-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About