Skip to main content
Trích yếu KẾ HOẠCH Tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình thông qua HĐND thị trấn về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính thị trấn Hữu Lũng giai đoạn 2023 - 2025
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu KẾ HOẠCH Tổ chức xác định, xác định lại mức độ khuyết tật năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch Tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Tám (kỳ họp cuối năm 2023) HĐND thị trấn Hữu Lũng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu KẾ HOẠCH Ttuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Kế hoạch thực hiện tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu KẾ HOẠCH Khám sơ tuyển sức khỏe thực hiện NVQS năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu KẾ HOẠCH Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn thị trấn Hữu Lũng
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu KẾ HOẠCH Thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu traanh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm trên các tuyến giao thông và hoạt động bưu điện, chuyển phát nhanh trên địa bàn huyện Hữu Lũng
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu KẾ HOẠCH Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 trên địa bàn thị trấn Hữu Lũng
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Subscribe to Kế hoạch

About