Skip to main content
Trích yếu V/v Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức lớp học bơi miễn phí cho trẻ em năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Thông báo Về việc thay đổi thời gian họp tại Giấy mời số 09/GM-HĐND ngày 21/6/2024 của Thường trực HĐND huyện (lần 2)
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khai danh sách xác định dạng tật và mức độ khuyết tật cho người khuyết tật theo Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH. (Họp xét ngày 18/6/2024)
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu THÔNG BÁO Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng cho các khu năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Bí thư Đảng ủy tháng 7 năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Thông báo Kết luận của Ban Kinh tế - Xã hội giám sát về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang; việc xây dựng thực hiện quy chế hoạt động của hội hiếu của 2 khu Tân Lập, Tân Hòa từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/ 4/2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Bí thư Đảng ủy tháng 6 năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Bí thư Đảng ủy tháng 5 năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu THÔNG BÁO Lịch trực của cán bộ, công chức thị trấn Hữu Lũng trong dịp nghỉ Lễ 30/4-01/5/2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu THÔNG BÁO Phân công nhiệm vụ thành viên tổ điều tra, rà soát đối tượng thuộc tiêu chí được hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề, nước sinh hoạt theo quy định tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 02/2022/TT-UBDT
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Subscribe to Thông báo

About