Skip to main content
Taxonomy Color
green

Giấy mời Kiểm tra dự án Khu Tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn (40/GM-UBND ngày 31/01/2018).

GIẤY MỜI

Kiểm tra dự án Khu Tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn

 

Thực hiện chương trình công tác, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện dự án Khu Tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn, với nội dung sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Lý Vinh Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

Giấy mời Dự Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (41/GM-UBND ngày 31/01/2018)

GIẤY MỜI

Dự Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, UBND tỉnh Lạng Sơn và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với các nội dung sau:

1. Thành phần

- Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

Giấy mời họp Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh (38/GM-UBND ngày 30/01/2018).

GIẤY MỜI

Họp Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển và

nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 02 năm 2018, Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh tổ chức cuộc họp với các thành phần, nội dung cụ thể như sau:

1. Thành phần:

Thông báo về việc hoãn làm việc với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông trên địa bàn tỉnh (384/TB-UBND ngày 28/9/2017).

THÔNG BÁO

Về việc hoãn làm việc với các doanh nghiệp hoạt động trong

 lĩnh vực viễn thông trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh đã ban hành Giấy mời số 279/GM-UBND ngày 25/9/2017 về việc làm việc với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vào 8 giờ 00 ngày 29/9/2017.

Thông báo về việc thay đổi thời gian họp xem xét tình hình đầu tư, hoạt động kinh doanh bãi tập kết hàng hoá của Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Đạt Phát (391/TB-UBND ngày 02/10/2017).

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi thời gian họp xem xét tình hình đầu tư, hoạt động kinh doanh bãi tập kết hàng hoá của Công ty cổ phần sản xuất và  xuất nhập khẩu Đạt Phát       

        Ngày 28/9/2017, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 281/GM-UBND về việc dự họp xem xét tình hình đầu tư, hoạt động kinh doanh bãi tập kết hàng hoá của Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Đạt Phát, theo đó thời gian họp là từ 8 giờ 00 ngày 04/10/2017 (thứ Tư).

Giấy mời dự làm việc với Đoàn đại diện Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Hải Ti (294/GM-UBND ngày 09/10/2017).

GIẤY MỜI

Dự làm việc với Đoàn đại diện Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Hải Ti

        Thực hiện Chương trình công tác tháng 10/2017, UBND tỉnh làm việc với Đoàn đại diện Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Hải Ti như sau:

        1. Thành phần:

        - Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;

        - Lãnh đạo các Sở, ban: Kế hoạch và Đầu tư,  Xây dựng, Ngoại vụ, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn;

Giấy mời họp xem xét kết quả hoàn thiện các thủ tục pháp lý và đầu tư các bến, bãi đỗ xe tại các khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh (293/GM-UBND ngày 07/10/2017).

GIẤY MỜI

Dự họp xem xét kết quả hoàn thiện thủ tục pháp lý và đầu tư các bến, bãi đỗ xe tại các khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.

 

       Thực hiện Chương trình công tác tháng 10/2017, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp cụ thể như sau:

       1. Thành phần:

       - Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;

Subscribe to Thông báo - Giấy mời