Skip to main content
Trích yếu GIẤY MỜI Dự Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Số hiệu văn bản
17/GM-UBND
Ngày ban hành
27-06-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About