Skip to main content
Trích yếu KẾ HOẠCH Thực hiện thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn thị trấn Hữu Lũng năm 2024
Số hiệu văn bản
93/KH-UBND
Ngày ban hành
25-06-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About