Skip to main content

Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của Cụm thi đua cụm số VII

Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của Cụm thi đua cụm số VII

 

Ngày 24/12 tại hội trường UBND xã Cai Kinh cụm thi đua số VII gồm các xã Thị trấn Hữu Lũng, Minh Sơn, Nhật Tiến, Cai Kinh, Hòa Lạc, Đồng Tân đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tới dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo đảng ủy các xã, thị trấn và cán bộ làm công tác thi đua – khen thưởng của các đơn vị trong cum.

         Tại Hội nghị, Ông Nông Quốc Bảo, chủ tịch UBND xã Cai Kinh cụm trưởng đã trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ, phương hướng năm 2022 với nhiều kết quả nổi bật 

Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến, kinh nghiệm về công tác thi đua khen thưởng, bổ sung hoàn thiện thêm dự thảo Báo cáo và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022.

Hội nghị đã bình xét khen thưởng đối với những đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 như sau: Nhất cụm: thị trấn Hữu Lũng; Nhì cụm: xã Hòa Lạc; Ba cụm: xã Nhật Tiến. Đồng thời, đề xuất các hình thức khen thưởng phù hợp nhằm động viên, khuyến khích kịp thời các tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua năm 2021.

Hội nghị đã kết thúc tốt đẹp. Các đơn vị thuộc Cụm thi đua số VII đã tiến hành ký giao ước thi đua tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác khen thưởng với sự tin tưởng, đoàn kết, quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra của năm 2022.

Nguyễn Quang Nhuệ