Skip to main content

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Hữu Lũng định kỳ tháng 8/2022

Chiều ngày 6/8, Đảng bộ thị trấn Hữu Lũng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành định kỳ tháng 8 năm 2022.

Tại Hội nghị, các đồng chí trong Ban Chấp hành đã được nghe kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8, rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch của năm 2022 và tham gia đóng góp ý kiến vào phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2022. Qua đó cho thấy: Trong 8 tháng đầu năm 2022 Đảng bộ, chính quyền thị trấn Hữu Lũng đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh nên một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế chưa đạt so với kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa - xã hội cơ bản ổn định, đạt theo các chỉ tiêu huyện giao. An ninh, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.