Skip to main content

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN HỮU LŨNG TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ SÁU (KỲ HỌP CUỐI NĂM 2022) HĐND THỊ TRẤN HỮU LŨNG KHÓA XVIII NHIỆM KỲ 2021 - 2026

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN HỮU LŨNG

TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ SÁU (KỲ HỌP CUỐI NĂM 2022) HĐND

 THỊ TRẤN HỮU LŨNG KHÓA XVIII NHIỆM KỲ 2021 - 2026

 

 Sáng ngày 28 tháng 12 năm 2022,  HĐND thị trấn Hữu Lũng tổ chức kỳ họp thứ Sáu (kỳ họp cuối năm 2022). Đến dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Tố Nga, Huyện ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện; có đồng chí Bàng Đức Cường, Huyện ủy viên, Bí Thư Đảng ủy thị trấn Hữu Lũng. Kỳ họp đã đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2023. Trong năm 2022,  tình hình kinh tế - xã hội của thị trấn Hữu Lũng còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, song với sự quyết tâm lãnh đạo của Đảng ủy thị trấn, sự giám sát của HĐND thị trấn, sự quản lý điều hành của UBND thị trấn và của cả hệ thống chính trị, các ban, ngành đoàn thể thị trấn và Nhân dân trên địa bàn thị trấn luôn đoàn kết, bám sát các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện, Nghị quyết của Đảng ủy thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả “nhiệm vụ kép”: vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đến nay các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch giao, cụ thể như: Thu ngân sách nhà nước đạt 110%, vượt so với kế hoạch; sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ tiếp tục có bước phát triển mạnh, ổn định; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bà Hoàng Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Hội Đồng nhân dân thị trấn Hữu Lũng, Chủ trì phiên họp

Bà Hoàng Thị Tuyết Lan, Chủ tịch HĐND thị trấn Hữu Lũng, chủ trì phiên họp

Trong 5 nhiệm vụ trọng tâm, có 3 nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, 2 nhiệm vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó nội bật như: Thu ngân sách nhà nước đảm bảo vượt chỉ tiêu so với kế hoạch; Công tác quản lý tật tự đô thị, quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý đất đai đã đi vào nề nếp, ổn định; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai thực hiện tốt; công tác chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt; ý thức chấp hành văn hóa công sở trong cán bộ, công chức được nâng lên; các nhiệm vụ về chuyển đổi số, triển khai cài đặt sử dụng app “Công dân số -Xứ Lạng” và các tài khoản thanh toán điện tử đạt 144,68% KH, cải cách hành chính được quan tâm đẩy mạnh; văn hóa xã hội có chuyển biến tích cực; đời sống của Nhân dân được cải thiện;  quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; Chỉ đạo thành công bầu cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022-2025. Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe, nghiên cứu thảo luận 12 báo cáo và các tờ trình quan trọng khác. .

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Tố Nga, huyện ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện đã thông báo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ Tám HĐND huyện khóa XX; Thông báo tóm tắt kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Thông báo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thị trấn Hữu Lũng tại kỳ họp thứ Tám HĐND huyện, đồng chí đánh giá cao những kết quả đạt được của HĐND thị trấn và UBND thị trấn Hữu Lũng năm 2022 và chỉ ra một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong năm 2023.

Tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí lãnh đạo Trưởng Ban Pháp chế  HĐND huyện, đồng chí Chủ tịch HĐND thị trấn Hữu Lũng đề nghị các vị đại biểu HĐND thị trấn tiếp tục và phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu dân cử trước cử tri và Nhân dân, tăng cường giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, kịp thời nắm bắt, phản ánh và đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri; tăng cường hoạt động theo dõi, giám sát thường xuyên, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND thị trấn theo chức năng nhiệm vụ nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của HĐND thị trấn trong năm 2023; đề nghị UBND thị trấn phát huy tiềm năng, lợi thế và kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị trấn đã đề ra trong năm 2023.

 Cũng tại kỳ họp, HĐND thị trấn Hữu Lũng đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề đại biểu HĐND thị trấn và cử tri quan tâm; biểu quyết thông qua 03 nghị quyết quan trọng gồm: (1) Nghị quyết của HĐND thị trấn về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát; triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; (2) Nghị quyết của HĐND thị trấn về dự toán thu ngân sách nhà nước trên đại bàn, chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách thị trấn năm 2023; (3) Nghị quyết của HĐND thị trấn về thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND thị trấn Hữu Lũng năm 2023./.

 

Ngày 29/12/2022, Vũ Thị Mến - Công chức VH - XH.